Quy định luật nhà ở mới nhất cập nhật chi tiết [ Pháp luật 2021]

Quy định luật nhà ở mới nhất năm 2021. Khái niệm và những điều luật sửa đổi [Update 1h trước]. Những quy định về luật xây dựng.
 1. 14/04/2021
 2. 183

Luật nhà ở đóng vai trò rất quan trọng trong việc sở hữu, sử dụng, mua bán, xây dựng nhà ở của từng cá nhân, hộ gia đình tới các tổ chức kinh doanh. Đây cũng là bước tiến trong cách quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực đất đai. Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý về quy định luật nhà ở mới nhất cập nhật chi tiết năm 2021.

Khái niệm luật nhà ở là gì?

Luật nhà ở mới nhất 2021

 

Luật nhà ở quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê, mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Luật này cũng nêu rõ các quy định về từng khoản mục riêng bao gồm: sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách về nhà ở xã hội, tài chính cho phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở chung cư, giao dịch về nhà ở, quyền sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam, thông tin và dữ liệu về nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở..

Theo đó, sở hữu nhà ở theo luật nhà ở mới nhất quy định rõ ràng về các đối tượng sở hữu, điều kiện cũng như thời gian để được công nhận và chuyển nhượng sở hữu nhà ở cũng như quyền và nghĩa vụ của người sở hữu nhà ở đó.

Đối với việc phát triển nhà ở, luật cũng có những quy định hết sức rõ ràng về yêu cầu, chính sách, chương trình, kế hoạch.. đối với nhà ở thông thường. Trường hợp phát triển nhà ở thương mại theo dự án thì có quy định rõ ràng về việc lựa chọn chủ đầu tư, hình thức sử dụng đất, loại nhà và diện tích xây dựng thương mại; quyền lợi và trách nhiệm của chủ đầu tư. Ngoài ra, luật nhà ở mới nhất cũng quy định rõ ràng về phát triển nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư và nhà ở dành cho sự phát triển của gia đình, cá nhân.

Đối với các vấn đề liên quan đến quản lý nhà ở, quản lý chung cư thì luật quy định rõ về từng hoạt động cụ thể như: sửa chữa, tháo dỡ, bảo trì, cải tạo nhà ở… và nhiều vấn đề liên quan khác.

Các chính sách về nhà ở xã hội được quy định trong luật nhà ở mới nhất bao gồm: đối tượng, hình thức thực hiện và điều kiện được hưởng chính sách… tùy thuộc vào mục đích sử dụng là xây cho thuê hay xây để cải tạo sửa chữa để có chính sách thực hiện và hỗ trợ phù hợp.

Về mặt tài chính, luật nhà ở mới nhất cũng đưa ra quan điểm về việc thu hút tài chính cho phát triển nhà ở bằng cách huy động nguồn vốn và phân chia nguồn vốn rõ ràng (nhà ở xã hội; tái định cư; gia đình..).

Luật nhà ở mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy định chung về luật nhà ở mới nhất

Hiện nay, các vấn đề sở hữu, giao dịch, phát triển, quản lý,… nhà ở được thực hiện dựa trên Luật Nhà ở năm 2014. Bộ luật chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Đây cũng là Luật nhà ở mới nhất, áp dụng cho tới hiện nay. Bộ luật thay thế hoàn toàn cho Luật Nhà ở năm 2005 cũng như Luật sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở năm 2009.

Các văn bản thi hành luật nhà ở mới nhất năm 2021

Bên cạnh Luật Nhà ở 2014, cơ quan Nhà nước còn ban hành theo các văn bản hướng dẫn thi hành như:

 • Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

 • Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở có hiệu lực 15/5/2019.

Các quy định khác về Luật nhà ở mới nhất

Bên cạnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên còn rất nhiều quy định cho từng lĩnh vực nhà ở như:

 • Các quy định về chính sách, chiến lược phát triển nhà ở: quyết định 76/2004/QĐ-TTg, quyết định 2127/QĐ-TTg, thông tư 27/2016/TT-BXD, nghị định 117/2015/NĐ-CP,…

 • Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: quyết định 370/QĐ-TTg, quyết định 18/2018/QĐ-TTg,…

 • Quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng: nghị định 46/2015/NĐ-CP, nghị định 59/2015/NĐ-CP, thông tư 26/2016/TT-BXD,…

 • Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thế chấp tài sản là nhà ở: thông tư 23/2014/TT-BTNMT, thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, thông tư 07/2019/TT-BTP,…

 • Thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở: quyết định 29/2006/QĐ-BXD, thông tư 08/2016/TT-BXD,…

 • Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở: nghị định 26/2013/NĐ-CP, nghị định 139/2017/NĐ-CP, nghị định 91/2019/NĐ-CP,…

 • Quy định về lệ phí trước bạ, bảng giá cho thuê nhà ở: nghị định 20/2019/NĐ-CP, quyết định 17/2008/QĐ-TTg,…

5 quy định mới về Luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Đơn giản điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Luật nhà ở mới nhất bỏ điều kiện có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và cho phép bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện dự án. Như vậy, để làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật về xây dựng.

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

– Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Đấu thầu dự án có sử dụng đất.

– Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Thêm hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Luật nhà ở mới nhất bổ sung hình thức sử dụng là các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở. Như vậy, hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sẽ bao gồm:

– Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

– Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.

– Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê.

– Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Sửa đổi quy định liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Bỏ nội dung “Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ” tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở năm 2014.

Điểm mới về trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Bỏ quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc “công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” tại khoản 7 Điều 175 Luật Nhà ở năm 2014.

Những điều cần nắm khi đọc hiểu văn bản luật nhà ở mới nhất năm 2021

Phạm vi điều chỉnh

 • Quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở;

 • Giao dịch về nhà ở;

 • Quản lý Nhà nước về nhà ở tại Việt Nam;

 • Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng quy định về các chủ thể sẽ chịu sự điều chỉnh hoặc không điều chỉnh trong văn bản pháp luật đó. Tại Luật Nhà ở 2014, phạm vi áp dụng rất lớn. Từ các cá nhân, hộ gia đình đến các tổ chức có sở hữu, liên quan đều chịu sự quản lý.

Hơn nữa, trong văn bản này không hề có điều mục ngoại lệ. Do đó, tính chất, đối tượng áp dụng càng rộng hơn rất nhiều luật khác.

Điều khoản áp dụng

Điều 182 trong luật nhà ở mới nhất quy định: “Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê duyệt lại theo quy định của Luật này. Trừ trường hợp thuộc diện phải điều chỉnh lại nội dung của dự án do Nhà nước điều chỉnh lại quy hoạch đã phê duyệt. Hoặc trường hợp phải dành diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội hoặc phải dành diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định của Luật này….”

Những điều cần nắm vững về luật nhà ở trong kinh doanh bất động sản 

Đánh giá thị trường bất động sản nhà ở - kênh đầu tư hấp dẫn 

Kinh doanh bất động sản đang là một trong hình thức hấp dẫn, thu hút được rất nhiều người tham gia. Có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, công ty tham gia đầu tư xây dựng, phát triển, cải tạo, quản lý nhà ở tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và nhu cầu nhà ở của người dân đã tạo nên sức hút đầu tư lớn trong lĩnh vực này đặc biệt là tại các thành phố trung tâm như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Chúng tạo nên một sự đa dạng khi đầu tư, mang lại nhiều cơ hội phát triển, tiềm năng sinh lợi lớn.

Muốn kinh doanh thành công thì phải hiểu luật

Tuy nhiên, không phải ai kinh doanh bất động sản cũng thành công. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại đó chính là không nắm vững về Luật Nhà ở mới nhất. Nếu không biết các quy định liên quan, chúng ta sẽ dễ dàng việc thực hiện sai, vi phạm điều luật. Điều này sẽ khiến bạn bị những đối tượng khác lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Hoặc nghiêm trọng hơn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật bởi các cơ quan chức năng.

Luật nhà ở mới nhất được Thủ tướng và Chính phủ rất coi trọng trong việc xây dựng thể chế và kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động liên quan đến nhà ở. Những nội dung đề nghị thay thế, sửa đổi trong luật nhà ở mới nhất này là tổng hợp kết quả từ hơn 2000 đại biểu Quốc hội, thông qua mặt trận, chuyên gia.. mới được ban bố rộng rãi.

Luật nhà ở vừa bắt kịp bối cảnh thị trường, mặt khác giúp đỡ và tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, gia đình có nhà ở được an tâm và tin tưởng.


Chat ngay